21 May

Analize prediplomă Mangalia

  • peisagistmihairaitaru

planşa 1: Încadrare în zonă planşa 2: Tipologii de vegetaţie în “zona pestriţă” planşa 3: Atractivitate socială planşa 4: Subtipologii de peisaj urban planşa 5: Analiza vizuală planşa 6: Analiza sensibilă planşa 7: Posibilităţi şi necesităţi de intervenţie planşa 8: Schiţa de soluţie generală planşa 9: Schiţa de…